תעופה נבונה – תרומה
באם תקבל גמול במסגרת תביעה או פשרה בעקבות פעילות של תעופה נבונה ו/או עורכי דין מטעמה באופן ישיר או עקיף ובתנאי שתקבל את הגמול בפועל תשלם 25% מערך הגמול שתקבל מכל מקרה כתרומה לעמותת תעופה נבונה. במקרה של גמול לא כספי תשלם 20% מערך הגמול הלא כספי.

תרומה זו משמשת בין השאר לקידום חקיקה לטובת נוסעים בתחום צרכנות תעופה.

תרומה מאובטחת– אנו מקפידים להשתמש בכל אמצעי האבטחה המחמירים כדי לייצר עבורך תרומה בטוחה.

סכום לתרומה

קטגוריה:

*מינמום תרומה 25 ש"ח