חוקי התעופה בארץ ובאירופה

 • החוק הישראלי, חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 מחייב את חברות התעופה המפעילות טיסות לישראל וממנה, ומתייחס לטיסות שיצאו או נכנסו לישראל, לרבות טיסות המשך שהיעד הסופי/ הראשוני שלהן הוא ישראל.
 • לפי החוק הישראלי ניתן לתבוע פיצוי מחברת התעופה עד 4 שנים מיום המקרה.
 • חברות תעופה המפעילות טיסות לישראל וממנה, מחויבות להחזיק נציגות לקבלת כתבי דין בארץ, כך שבמידת הצורך ניתן לקיים הליך משפטי מולן בארץ ובשפה העברית.
 • גם חוקי יאט"א הבינלאומיים מחייבים את חברות התעופה בעולם ונוגעים בנושאים נוספים.

פיצוי לנוסע שעוכבה טיסתו:

 1. עד שעתיים עיכוב- אין זכאות לפיצוי.
 2. שעתיים עד חמש שעות עיכוב- נוסע זכאי למזון, משקאות ושירותי תקשורת.
 3. חמש עד שמונה שעות עיכוב- בנוסף לאמור בסעיף ב', הנוסע זכאי גם לבטל את כרטיסו ולקבל את כספו חזרה או לחילופין לדרוש כרטיס טיסה חלופי מחברת התעופה לפי בחירתו.

בנוסף.

 1. במידה והטיסה התעכבה עד יום למחרת- הנוסע זכאי לשירותי לינה (בית מלון) והסעה.
 2. שמונה שעות עיכוב ומעלה- בנוסף לאמור בסעיפים ב'+ג', נוסע זכאי גם לפיצוי כספי ע"פ חוק:

יעד במרחק עד 2,000 ק"מ – 1,300 ₪

יעד במרחק 2,000-4,500 ק"מ- 2,090 ₪

יעד במרחק 4,500 ק"מ ויותר – 3,130 ₪

*בתנאי שהנוסע קיבל הודעה על העיכוב עד שבוע מראש

**למעט מקרים מיוחדים כמו מזג אוויר, שביתה מוגנת, אירוע בטחוני ועוד יוצאים מן הכלל.

נוסע שבוטלה טיסתו על ידי חברת התעופה זכאי לכל האמור בסעיפים הבאים:

 1. שירותי סיוע- מזון, משקאות, שירותי הסעה, שירותי תקשורת ושירותי לינה.
 2. השבת תמורה או כרטיס חלופי לפי בחירת הנוסע.
 3. הנוסע זכאי לפיצוי כספי:

יעד במרחק 2,000 ק"מ – 1,300 ₪

יעד במרחק 2,000-4,500 ק"מ- 2,090 ₪

יעד במרחק 4,500 ק"מ – 3,130 ₪

*בתנאי שהנוסע קיבל הודעה על ביטול עד שבוע מראש.  

**למעט מקרים מיוחדים כמו מזג אוויר, שביתה מוגנת, אירוע בטחוני, הימנעות מחילול שבת וחג ומקרים חריגים במיוחד שלא היו תלויים בחברת התעופה

פיצוי לנוסע שהוקדמה טיסתו:

 1. חמש עד שמונה שעות הקדמה- הנוסע זכאי לבטל את כרטיסו ולקבל את כספו חזרה או לחילופין לדרוש כרטיס טיסה חלופי.
 2. שמונה שעות הקדמה ומעלה- בנוסף לאמור בסעיף א', הנוסע זכאי גם לפיצוי כספי:

יעד במרחק עד 2,000 ק"מ – 1,300 ₪

יעד במרחק 2,000-4,500 ק"מ- 2,090 ₪

יעד במרחק 4,500 ק"מ ויותר – 3,130 ₪

*במידה וקיבל הודעה פחות מ-14 יום מראש מחברת התעופה

פיצוי לנוסע שלא עלה על טיסה בגלל רישום יתר של חברת התעופה (overbooking) זכאי לכל האמור בסעיפים הבאים:

 1. שירותי סיוע- מזון, משקאות, שירותי הסעה, שירותי תקשורת ושירותי לינה
 2. השבת תמורה או כרטיס חלופי לפי בחירת הנוסע
 3. פיצוי כספי:

יעד במרחק עד 2,000 ק"מ – 1,300 ₪

יעד במרחק 2,000-4,500 ק"מ- 2,090 ₪

יעד במרחק 4,500 ק"מ ויותר– 3,130 ₪

במידה וכרטיסי הטיסה נקנו דרך סוכנות נסיעות, זכותו של הנוסע לבקש מהסוכנות לסייע לו בקבלת פיצוי (במקום לפנות ישירות אל חברת התעופה) והיא מחויבת לסייע לו בכך.

לפי החוק להגנת הצרכן ניתן לבטל כרטיס טיסה תוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע העסקה, בתנאי שמועד הביטול הוא לא פחות מ-7 ימים לפני מועד הטיסה, תמורת דמי ביטול של 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם).

במידה ועברו 14 ימי עסקים מיום הרכישה, האפשרות לבטל את כרטיס הטיסה נתונה לשיקולה של חברת התעופה בלבד, והיא יכולה גבות מהלקוח עד 100% דמי ביטול.

גם במקרה של פציעה/ אשפוז/מוות (לא עלינו), חברת התעופה לא מחויבת להחזר כספי.

 • לפי החוק האירופאי ניתן לתבוע פיצוי מחברת התעופה בין עד שנה לשנתיים מיום המקרה (תלוי במדינה).
 • החוק האירופאי מתייחס לטיסות אשר הופעלו על-ידי חברות תעופה אירופאיות (או שמשויכות לאיחוד האירופאי), או שהמריאו ממדינה השייכת לאיחוד האירופי.
 • חברות תעופה ישראליות שהמריאו מאירופה לישראל- ניתן לתבוע פיצוי מתוקף החוק האירופאי או מתוקף החוק הישראלי, לבחירת הנוסע.
 • חברות תעופה ישראליות שהמריאו מישראל לאירופה- יחול עליהן החוק הישראלי בלבד.
 • על אף כל האמור לעיל, ההחלטה אם לתת פיצוי מתוקף החוק האירופאי בבית משפט בישראל נתונה להחלטתו של השופט בלבד. במידה והחוק הישראלי נוקט עמדה, הוא יקבל בד"כ עדיפות על החוק האירופאי בהליכים משפטיים הנעשים בארץ, גם במצב שבו התובע מבקש לקבל פיצוי מתוקף החוק האירופאי.
 • ע"פ החוק האירופאי, לנוסע שעוכבה טיסתו מגיע פיצוי כספי במקרים הבאים:

  כל עיכוב מעל 3 שעות מזכה בפיצוי כספי

 • גובה הפיצוי:

  יעד במרחק עד 1,500 ק"מ – 250 אירו

  יעד במרחק 1,500-3,500 ק"מ- 400 אירו

  יעד במרחק 3,500 ק"מ ויותר– 600 אירו

 • ע"פ החוק האירופאי, לנוסע שעוכבה טיסתו מגיע פיצוי כספי במקרים הבאים:

  1. 4 שעות עיכוב לטיסה שאורכה עד 6 שעות
  2. 6 שעות עיכוב לטיסה שאורכה למעלה מ-6 שעות

  גובה הפיצוי:

  יעד במרחק עד 1,500 ק"מ – 250 אירו

  יעד במרחק 1,500-3,500 ק"מ- 400 אירו

  יעד במרחק 3,500 ק"מ ויותר– 600 אירו

 • במידה ונוסע לא הופיע לטיסה מסוימת, חברת התעופה רשאית לבטל את כל טיסות ההמשך על אותו הכרטיס.

  עם זאת, במידה והנוסע הודיע מראש על אי הגעה לטיסה – חברת התעופה מחויבת לשמור לו את טיסות ההמשך על אותו הכרטיס!

  במקרים רבים מבטלות חברות תעופה את טיסות ההמשך למרות שנעשתה הודעה מראש ולכן- במידה והודעתם על אי הגעה לטיסה אחת מתוך כמה שבכרטיס- יש לוודא שטיסות ההמשך/ חזור לא בוטלו ורצוי לשמור העתק של הודעת הביטול שנשלחה לחברה.

 • כיום החוק הישראלי והחוק הבינלאומי לא מחייבים את חברות התעופה לאפשר העברת כרטיס מאדם לאדם. ורק מעט חברות מאפשרות זאת תמורת תשלום.

  עם זאת, במידה והנוסע הודיע מראש על אי הגעה לטיסה – חברת התעופה מחויבת לשמור לו את טיסות ההמשך על אותו הכרטיס!

  במקרים רבים מבטלות חברות תעופה את טיסות ההמשך למרות שנעשתה הודעה מראש ולכן- במידה והודעתם על אי הגעה לטיסה אחת מתוך כמה שבכרטיס- יש לוודא שטיסות ההמשך/ חזור לא בוטלו ורצוי לשמור העתק של הודעת הביטול שנשלחה לחברה.

לאור התפרצות נגיף הקורונה הממשלה החליטה להשית את צו השעה לחוק שירותי התעופה. נכון להיום כל הטיסות שבוטלו מיום 15.12.20 ועד ליום 6.7.20 תהיה אפשרות לנוסע לבחור בין קבלת שובר לשימוש עתידי לבין קבלת פיצוי כספי. באם בחר את אופצית הפיצוי הכספי ההחזר צריך להתבצע בתוך 30 יום מיום הטיסה. טיסות שבוטלו מה-15.3.20 ועד ליום 14.12.20 זמן החזרת הכספים עמד על 90 יום.
בחוק שירותי התעופה המקורי משנת 2012 באם בוטלה טיסתכם סמוך למועד הטיסה ( פחות מ-7 ימים לפני הטיסה) הרי שהנכם זכאים הייתם לפיצוי . הפיצוי מורכב לפי היעד אליו שהייתם צריכים לטוס ונע בין 1290 ₪ ליעד קרוב ועד 3100 ₪ ליעדים רחוקים. בתוך צו השעה הממשלה החליטה להחריג את קבלת הפיצוי עבור כל הטיסות שבוטלו מיום 15.3.20 ועד ליום 6.7.21 ולכן פיצוי זה בוטל!

באם רכשתם כרטיס טיסה בחברת תעופה אנו ממליצים מיד לאחר רכישת הכרטיס לרכוש ביטוח ביטול טיסה , ניתן לבטח הכרטיס או אצל חב' התעופה המציעות שירות זה או דרך חב' הביטוח.

שימו לב – באם טיסתכם מבוטלת על ידי חב' התעופה הנכם זכאים להחזר כספי מלא תוך 21 ימים.

באם אתם אלו שרוצים להודיע על ביטול הטיסה אנו ממליצים כי תפנו לחב' התעופה/ביטוח בהקדם האפשרי ככל שתיידעו את החברה בתאריך שהנו רחוק ממועד הטיסה( עד חודש) כך דמי הביטול שלכם יצומצמו משמעותית.

חוקי התעופה בארץ ובאירופה

החוק הישראלי

 • החוק הישראלי, חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 מחייב את חברות התעופה המפעילות טיסות לישראל וממנה, ומתייחס לטיסות שיצאו או נכנסו לישראל, לרבות טיסות המשך שהיעד הסופי/ הראשוני שלהן הוא ישראל.
 • לפי החוק הישראלי ניתן לתבוע פיצוי מחברת התעופה עד 4 שנים מיום המקרה.
 • חברות תעופה המפעילות טיסות לישראל וממנה, מחויבות להחזיק נציגות לקבלת כתבי דין בארץ, כך שבמידת הצורך ניתן לקיים הליך משפטי מולן בארץ ובשפה העברית.
 • גם חוקי יאט"א הבינלאומיים מחייבים את חברות התעופה בעולם ונוגעים בנושאים נוספים.

פיצוי במקרה עיכוב טיסה (ע"פ החוק הישראלי)

פיצוי לנוסע שעוכבה טיסתו:

 1. עד שעתיים עיכוב- אין זכאות לפיצוי.
 2. שעתיים עד חמש שעות עיכוב- נוסע זכאי למזון, משקאות ושירותי תקשורת.
 3. חמש עד שמונה שעות עיכוב- בנוסף לאמור בסעיף ב', הנוסע זכאי גם לבטל את כרטיסו ולקבל את כספו חזרה או לחילופין לדרוש כרטיס טיסה חלופי מחברת התעופה לפי בחירתו.

בנוסף.

 1. במידה והטיסה התעכבה עד יום למחרת- הנוסע זכאי לשירותי לינה (בית מלון) והסעה.
 2. שמונה שעות עיכוב ומעלה- בנוסף לאמור בסעיפים ב'+ג', נוסע זכאי גם לפיצוי כספי ע"פ חוק:

יעד במרחק עד 2,000 ק"מ – 1,300 ₪

יעד במרחק 2,000-4,500 ק"מ- 2,090 ₪

יעד במרחק 4,500 ק"מ ויותר – 3,130 ₪

*בתנאי שהנוסע קיבל הודעה על העיכוב עד שבוע מראש

**למעט מקרים מיוחדים כמו מזג אוויר, שביתה מוגנת, אירוע בטחוני ועוד יוצאים מן הכלל.

פיצוי במקרה ביטול טיסה (ע"פ החוק הישראלי)

נוסע שבוטלה טיסתו על ידי חברת התעופה זכאי לכל האמור בסעיפים הבאים:

 1. שירותי סיוע- מזון, משקאות, שירותי הסעה, שירותי תקשורת ושירותי לינה.
 2. השבת תמורה או כרטיס חלופי לפי בחירת הנוסע.
 3. הנוסע זכאי לפיצוי כספי:

יעד במרחק 2,000 ק"מ – 1,300 ₪

יעד במרחק 2,000-4,500 ק"מ- 2,090 ₪

יעד במרחק 4,500 ק"מ – 3,130 ₪

*בתנאי שהנוסע קיבל הודעה על ביטול עד שבוע מראש.  

**למעט מקרים מיוחדים כמו מזג אוויר, שביתה מוגנת, אירוע בטחוני, הימנעות מחילול שבת וחג ומקרים חריגים במיוחד שלא היו תלויים בחברת התעופה

פיצוי במקרה הקדמת טיסה (ע"פ החוק הישראלי)

פיצוי לנוסע שהוקדמה טיסתו:

 1. חמש עד שמונה שעות הקדמה- הנוסע זכאי לבטל את כרטיסו ולקבל את כספו חזרה או לחילופין לדרוש כרטיס טיסה חלופי.
 2. שמונה שעות הקדמה ומעלה- בנוסף לאמור בסעיף א', הנוסע זכאי גם לפיצוי כספי:

יעד במרחק עד 2,000 ק"מ – 1,300 ₪

יעד במרחק 2,000-4,500 ק"מ- 2,090 ₪

יעד במרחק 4,500 ק"מ ויותר – 3,130 ₪

*במידה וקיבל הודעה פחות מ-14 יום מראש מחברת התעופה

רישום יתר – OVERBOOKING (ע"פ החוק הישראלי)

פיצוי לנוסע שלא עלה על טיסה בגלל רישום יתר של חברת התעופה (overbooking) זכאי לכל האמור בסעיפים הבאים:

 1. שירותי סיוע- מזון, משקאות, שירותי הסעה, שירותי תקשורת ושירותי לינה
 2. השבת תמורה או כרטיס חלופי לפי בחירת הנוסע
 3. פיצוי כספי:

יעד במרחק עד 2,000 ק"מ – 1,300 ₪

יעד במרחק 2,000-4,500 ק"מ- 2,090 ₪

יעד במרחק 4,500 ק"מ ויותר– 3,130 ₪

פיצוי מסוכנות הנסיעות (ע"פ החוק הישראלי)

במידה וכרטיסי הטיסה נקנו דרך סוכנות נסיעות, זכותו של הנוסע לבקש מהסוכנות לסייע לו בקבלת פיצוי (במקום לפנות ישירות אל חברת התעופה) והיא מחויבת לסייע לו בכך.

ביטול טיסה מצד הלקוח

לפי החוק להגנת הצרכן ניתן לבטל כרטיס טיסה תוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע העסקה, בתנאי שמועד הביטול הוא לא פחות מ-7 ימים לפני מועד הטיסה, תמורת דמי ביטול של 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם).

במידה ועברו 14 ימי עסקים מיום הרכישה, האפשרות לבטל את כרטיס הטיסה נתונה לשיקולה של חברת התעופה בלבד, והיא יכולה גבות מהלקוח עד 100% דמי ביטול.

גם במקרה של פציעה/ אשפוז/מוות (לא עלינו), חברת התעופה לא מחויבת להחזר כספי.

החוק האירופאי בארץ

 • לפי החוק האירופאי ניתן לתבוע פיצוי מחברת התעופה בין עד שנה לשנתיים מיום המקרה (תלוי במדינה).
 • החוק האירופאי מתייחס לטיסות אשר הופעלו על-ידי חברות תעופה אירופאיות (או שמשויכות לאיחוד האירופאי), או שהמריאו ממדינה השייכת לאיחוד האירופי.
 • חברות תעופה ישראליות שהמריאו מאירופה לישראל- ניתן לתבוע פיצוי מתוקף החוק האירופאי או מתוקף החוק הישראלי, לבחירת הנוסע.
 • חברות תעופה ישראליות שהמריאו מישראל לאירופה- יחול עליהן החוק הישראלי בלבד.
 •  
 • על אף כל האמור לעיל, ההחלטה אם לתת פיצוי מתוקף החוק האירופאי בבית משפט בישראל נתונה להחלטתו של השופט בלבד. במידה והחוק הישראלי נוקט עמדה, הוא יקבל בד"כ עדיפות על החוק האירופאי בהליכים משפטיים הנעשים בארץ, גם במצב שבו התובע מבקש לקבל פיצוי מתוקף החוק האירופאי.

פיצוי במקרה עיכוב טיסה לפי החוק האירופאי

ע"פ החוק האירופאי, לנוסע שעוכבה טיסתו מגיע פיצוי כספי במקרים הבאים:

כל עיכוב מעל 3 שעות מזכה בפיצוי כספי

גובה הפיצוי:

יעד במרחק עד 1,500 ק"מ – 250 אירו

יעד במרחק 1,500-3,500 ק"מ- 400 אירו

יעד במרחק 3,500 ק"מ ויותר– 600 אירו

פיצוי במקרה ביטול טיסה לפי החוק האירופאי

ע"פ החוק האירופאי, לנוסע שבוטלה טיסתו מגיע פיצוי כספי.

גובה הפיצוי:

יעד במרחק עד 1,500 ק"מ – 250 אירו

יעד במרחק 1,500-3,500 ק"מ- 400 אירו

יעד במרחק 3,500 ק"מ ויותר– 600 אירו

ביטול טיסת המשך במקרה אי התייצבות לטיסה – NO-SHOW (עפ"י חוקי יאט"א הביינלאומיים)

במידה ונוסע לא הופיע לטיסה מסוימת, חברת התעופה רשאית לבטל את כל טיסות ההמשך על אותו הכרטיס.

עם זאת, לפי כלל יאט"א 3.3.6, במידה והנוסע הודיע מראש על אי הגעה לטיסה – חברת התעופה מחויבת לשמור לו את טיסות ההמשך על אותו הכרטיס!  
 
וזהו כלל יאט"א 3.3.6 כלשונו:
אנא היה מודע שבמידה ולא תופיע לטיסה כלשהי מבלי להודיע לנו מראש, אנו יכולים לבטל את טיסת החזור של או את הזמנות ההמשך שלך. אולם, באם תודיע לנו מראש, לא נבטל את הזמנות הטיסה ההמשכיות שלך. 
 
במקרים רבים מבטלות חברות תעופה את טיסות ההמשך למרות שנעשתה הודעה מראש ולכן- במידה והודעתם על אי הגעה לטיסה אחת מתוך כמה שבכרטיס- יש לוודא שטיסות ההמשך/ חזור לא בוטלו ורצוי לשמור העתק של הודעת הביטול שנשלחה לחברה.

העברת כרטיס טיסה מנוסע לנוסע

כיום החוק הישראלי והחוק הבינלאומי לא מחייבים את חברות התעופה לאפשר העברת כרטיס מאדם לאדם. ורק מעט חברות מאפשרות זאת תמורת תשלום.

ביטולי טיסות בתקופת הקורונה

לאור התפרצות נגיף הקורונה הממשלה החליטה להשית את צו השעה לחוק שירותי התעופה. נכון להיום כל הטיסות שבוטלו מיום 15.12.20 ועד ליום 6.7.20 תהיה אפשרות לנוסע לבחור בין קבלת שובר לשימוש עתידי לבין קבלת פיצוי כספי. באם בחר את אופצית הפיצוי הכספי ההחזר צריך להתבצע בתוך 30 יום מיום הטיסה. טיסות שבוטלו מה-15.3.20 ועד ליום 14.12.20 זמן החזרת הכספים עמד על 90 יום.

פיצוי על ביטול טיסות

בחוק שירותי התעופה המקורי משנת 2012 באם בוטלה טיסתכם סמוך למועד הטיסה ( פחות מ-7 ימים לפני הטיסה) הרי שהנכם זכאים הייתם לפיצוי . הפיצוי מורכב לפי היעד אליו שהייתם צריכים לטוס ונע בין 1290 ₪ ליעד קרוב ועד 3100 ₪ ליעדים רחוקים. בתוך צו השעה הממשלה החליטה להחריג את קבלת הפיצוי עבור כל הטיסות שבוטלו מיום 15.3.20 ועד ליום 6.7.21 ולכן פיצוי זה בוטל!

קניתי כרטיס טיסה ובגלל מחלת הקורונה/אזהרות מסע אני חושש לטוס מה אפשר לעשות?

באם רכשתם כרטיס טיסה בחברת תעופה אנו ממליצים מיד לאחר רכישת הכרטיס לרכוש ביטוח ביטול טיסה , ניתן לבטח הכרטיס או אצל חב' התעופה המציעות שירות זה או דרך חב' הביטוח.

שימו לב – באם טיסתכם מבוטלת על ידי חב' התעופה הנכם זכאים להחזר כספי מלא תוך 21 ימים.

באם אתם אלו שרוצים להודיע על ביטול הטיסה אנו ממליצים כי תפנו לחב' התעופה/ביטוח בהקדם האפשרי ככל שתיידעו את החברה בתאריך שהנו רחוק ממועד הטיסה( עד חודש) כך דמי הביטול שלכם יצומצמו משמעותית.